Inzicht in presbyopie

Image Understanding Presbyopia

Wat is presbyopie?

Presbyopie is een oogafwijking die vooral voorkomt op oudere leeftijd waarbij voorwerpen er van dichtbij wazig beginnen uit te zien. Doordat de kristallens zijn elasticiteit verliest kunnen ogen niet meer zo goed scherp stellen zodat het steeds moeilijker wordt om voorwerpen van dichtbij te bekijken, zoals de pagina's van een boek of het scherm van een smartphone. Dus als u zich afvraagt waarom uw armen langer zouden moeten zijn om uw telefoon of boek goed te kunnen lezen, komt dat mogelijk door presbyopie.

Hoewel het zich geleidelijk in de loop van uw leven ontwikkelt, heeft presbyopie meestal geen merkbare invloed op uw gezichtsvermogen tot u halverwege de 40 bent, waarna het kan blijven verergeren tot u 65+ bent. Presbyopie is natuurlijk en bijna iedereen zal op een gegeven moment moeite hebben om objecten van dichtbij te bekijken.

Het ouder wordende oog

Door het verouderingsproces wordt uw kristallijnlens (natuurlijke ooglens) langzaam dikker en verliest ze aan elasticiteit. Hierdoor kan de lens niet meer zo eenvoudig van vorm veranderen en kan uw oog de noodzakelijke vormverandering niet meer aannemen om scherp te stellen op objecten in de buurt.

Dus als het oog zich niet meer kan aanpassen zoals vroeger, wordt het moeilijk om van dichtbij te kunnen zien. Daarom hebben veel mensen boven de 40 jaar één of andere visuele ondersteuning nodig, meestal in de vorm van een leesbril. Presbyopie kan vervelend en zorgwekkend zijn, maar het is belangrijk om op te merken dat iedereen er last van heeft en dat het vrij eenvoudig te behandelen is met een bril, contactlenzen of met de hoogwaardige, probleemloze zichtoplossing: de presbyopie ICL-lens.

De Presbyopie ICL is een implanteerbare Collamer-lens die werkt met de natuurlijke structuren van uw oog om een duidelijker zicht te bieden op alle afstanden — zowel dichtbij als ver weg. De Presbyopie ICL wordt achter de iris (het gekleurde deel van het oog) en voor de natuurlijke kristallen lens geplaatst om het zicht te verbeteren.

Presbyopie identificeren

Presbyopie heeft een paar symptomen waarop u moet letten. Afhankelijk van de mate waarin de afwijking u treft, kunt u één of meerdere van de volgende symptomen ervaren:

 • Moeite met het zien van voorwerpen van dichtbij en/of moeite met het lezen van kleine lettertjes
 • Vermoeidheid en belasting van de ogen na het kijken naar iets van dichtbij
 • Hoofdpijn en ogen knijpen
 • Moeilijkheden met zien in donkere ruimtes
 • Boeken en ander leesmateriaal vasthouden op armlengte of verder dan armlengte om ze scherp te kunnen zien

Om presbyopie vast te stellen, zal uw oogarts een grondig onderzoek uitvoeren. Als u nooit problemen gehad heeft met uw gezichtsvermogen en als u worstelt met een aantal van de hierboven genoemde symptomen, wees dan niet ongerust. Presbyopie is natuurlijk en bijna iedereen heeft er last van, vooral naarmate we ouder worden. Sommige ziekten, medicijnen en levensstijlen kunnen echter voortijdige presbyopie veroorzaken, dus als u jonger bent dan 40 jaar en symptomen ondervindt die op presbyopie lijken, raadpleeg dan snel uw oogarts.


Presbyopie behandelen

Presbyopie kan worden gecorrigeerd met een vergrootglas, leesbril, contactlenzen of oogchirurgie. Veel mensen zullen tijdens een bepaalde periode een leesbril en/of contactlenzen gebruiken, maar na jaren van omgaan met de ongemakken van een bril en contactlenzen zoeken veel mensen naar alternatieve middelen om hun gezichtsvermogen te verbeteren.

Enkele opties voor oogoperaties zijn onder meer:

 • Chirurgische opties die het hoornvlies veranderen
 • LASIK (lasergestuurde in-situ keratomileusis) corrigeert het ene oog voor het scherp stellen op voorwerpen veraf en het andere voor dichtbij. Dit staat bekend als monovisie.
 • Presby LASIK is een laseringreep die de vorm van uw hoornvlies verandert om een multifocaal hoornvliesoppervlak te creëren zodat u zowel ver weg als dichtbij kunt zien.
 • CK (geleidende keratoplastiek) verandert de vorm van uw hoornvlies met radiogolfenergie. CK heeft zijn impact bewezen, maar kan na verloop van tijd minder effectief worden.
 • Chirurgische opties waarbij de kristallens wordt verwijderd
 • RLE (refractieve lensuitwisseling) met een presbyopie-corrigerende intra-oculaire lens (IOL) (bijv. multifocale of uitgebreide scherptediepte (EDOF))

Nu hebben we het over de presbyopie ICL-lens.

Als phake intraoculaire lens (IOL) is de presbyopie ICL-lens een implanteerbare Collamer lens die werkt met uw natuurlijke kristallens om de effecten van presbyopie te verminderen. Met andere woorden, met de presbyopie ICL-lens hoeft u uw natuurlijke lens niet te verwijderen (en verliest u dus ook niet het resterende scherpstelvermogen). Bovendien wordt ook de vorm van uw hoornvlies niet permanent veranderd, zoals bij sommige andere presbyopie-ingrepen. In plaats daarvan behoudt de presbyopie ICL-lens uw gezonde kristallens en u heeft de zekerheid dat u depresbyopie ICL-lens altijd kunt laten verwijderen of vervangen als u dat wilt.

De presbyopie ICL-lens is ook een volledige zichtoplossing die problemen kan corrigeren die verder gaan dan presbyopie, zoals zicht op middellange afstand en ver weg. Plus, het vereist slechts een poliklinische ingreep van 20-30 minuten en het herstel is relatief snel en pijnloos. Sterker nog, sommige patiënten zeggen dat ze vrijwel direct na de ingreep een beter zicht hebben.

Belangrijke veiligheidsinformatie over de Presbyopie ICL

Voordat u een Presb-ICL-operatie overweegt, moet u een volledig oogonderzoek ondergaan en met uw oogarts praten over de Presb-ICL-ingreep, in het bijzonder over de mogelijke voordelen, risico’s en complicaties. U dient de tijd die nodig is om te herstellen na de operatie te bespreken. De Presb-ICL is ontworpen voor de correctie/vermindering van tot -20 dioptrieën (D) of bijziendheid met of zonder presbyopie voor patiënten van 21 tot 60 jaar; en voor patiënten van 21 jaar of ouder die zijn behandeld met een intraoculaire lens. Implantatie van de Presb-ICL is een chirurgische ingreep en gaat als dusdanig gepaard met mogelijk ernstige risico’s. Wat volgt, zijn mogelijke complicaties/bijwerkingen: aanvullende operaties, cataractvorming, voorbijgaand of aanhoudend verlies van het best gecorrigeerde zicht, verhoogde druk in het oog, verlies van cellen op het binnenste oppervlak van het hoornvlies, irritatie van het bindvlies, zwelling van het hoornvlies, endoftalmitis (ontsteking van het volledige oog), aanzienlijke verblinding en/of halo’s rond lichten, hypheem (bloed in het oog), hypopyon (pus in het oog), ooginfectie, Presb-ICL-dislocatie, macula-oedeem, nietreactieve pupil, pupilblokglaucoom, ernstige oogontsteking, iritis, uveïtis, glasvochtverlies en hoornvliestransplantatie.