Inzicht in een totaaloplossing voor de ogen

Image Understanding a Full Range Vision Solution

Wat zijn de gezichtsvelden?

Er zijn drie belangrijkste gezichtsvelden die een uitdaging kunnen vormen voor hoe scherp iemand kan zien: dichtbij, tussenliggend en ver weg.

Het korte bereik heeft betrekking op uw vermogen om dingen van dichtbij te bekijken. Voorwerpen die typisch gezien worden met behulp van uw nabije gezichtsveld zijn telefoonschermen, boeken, tijdschriften, kranten, menukaarten en soortgelijke zaken.

Het tussenliggende gezichtsveld verwijst naar uw vermogen om dingen te zien die zich op ongeveer een armlengte afstand bevinden. Voorwerpen in deze categorie zijn bijvoorbeeld laptop- en computerschermen en verschillende voorwerpen en mensen om u heen.

Het gezichtsveld op afstand verwijst naar uw vermogen om objecten te zien die ver weg zijn. Voorwerpen in deze categorie kunnen vrijwel alles zijn, zolang u er maar ver genoeg van verwijderd bent, inclusief auto's, mensen, een tv- of filmscherm of een sportevenement.

Het volledige zicht & de presbyopie ICL-lens

Hoewel de presbyopie ICL-lens ontworpen werd om de effecten van presbyopie te behandelen - de aandoening die wordt veroorzaakt door het ouder wordende oog, waarbij voorwerpen van dichtbij voor de meeste mensen, wanneer ze halverwege de 40 zijn, steeds waziger worden - en om bovendien een effectieve oplossing aan te bieden voor het zicht op middellange en lange afstand.

Dit komt door het innovatieve optische ontwerp dat in de presbyopie ICL-lens gebruikt wordt, evenals het feit dat het een phake IOL-ingreep is, waarvoor geen corneale hervorming of verwijdering van uw (natuurlijke) kristallens nodig is.

Belangrijke veiligheidsinformatie over de Presbyopie ICL

Voordat u een Presb-ICL-operatie overweegt, moet u een volledig oogonderzoek ondergaan en met uw oogarts praten over de Presb-ICL-ingreep, in het bijzonder over de mogelijke voordelen, risico’s en complicaties. U dient de tijd die nodig is om te herstellen na de operatie te bespreken. De Presb-ICL is ontworpen voor de correctie/vermindering van tot -20 dioptrieën (D) of bijziendheid met of zonder presbyopie voor patiënten van 21 tot 60 jaar; en voor patiënten van 21 jaar of ouder die zijn behandeld met een intraoculaire lens. Implantatie van de Presb-ICL is een chirurgische ingreep en gaat als dusdanig gepaard met mogelijk ernstige risico’s. Wat volgt, zijn mogelijke complicaties/bijwerkingen: aanvullende operaties, cataractvorming, voorbijgaand of aanhoudend verlies van het best gecorrigeerde zicht, verhoogde druk in het oog, verlies van cellen op het binnenste oppervlak van het hoornvlies, irritatie van het bindvlies, zwelling van het hoornvlies, endoftalmitis (ontsteking van het volledige oog), aanzienlijke verblinding en/of halo’s rond lichten, hypheem (bloed in het oog), hypopyon (pus in het oog), ooginfectie, Presb-ICL-dislocatie, macula-oedeem, nietreactieve pupil, pupilblokglaucoom, ernstige oogontsteking, iritis, uveïtis, glasvochtverlies en hoornvliestransplantatie.