Walkman white

De presbyopie ICL-lensingreep

Deze is snel, nauwelijks invasief, en net zo eenvoudig als op ‘play’ drukken op uw walkman vroeger. Maar in tegenstelling tot grote kapsels hoeft helder zicht niet tot het verleden te behoren.

Procedure Masthead

De presbyopie ICL-lensingreep:
Wat u kunt verwachten

De presbyopie ICL-lens betekent een snelle poliklinische ingreep van 20-30 minuten met een korte herstelperiode en vrijwel onmiddellijk scherper zicht.

Preoperatief onderzoek

Voordat u de datum van uw presbyopie ICL-lensingreep inplant, zal uw arts een reeks standaardtesten uitvoeren om de unieke kenmerken van uw oog voor de ingreep op te meten.

Oogdruppels toegediend

Wanneer u aankomt voor de ingreep zal uw arts oogdruppels toedienen om uw pupil te verwijden en ook om uw ogen te verdoven.

Kleine opening

Uw arts zal een kleine opening maken aan de rand van uw hoornvlies om depresbyopie ICL-lens in te brengen. Deze ingreep is pijnloos door de verdovende medicatie.

Het inbrengen en het op zijn plaats brengen van de lens

De presbyopie ICL-lens kan dan opgevouwen en ingebracht worden via de kleine opening die uw arts gemaakt heeft. Eenmaal de lens ingebracht, zal de arts de nodige aanpassingen doen om ervoor te zorgen dat de lens op de juiste plaats zit in uw oog.

Herstel en weer naar huis

Na de ingreep hebben veel mensen onmiddellijk verbeterd zicht. Uw arts zal u meer oogdruppels voorschrijven om uw oog te helpen herstellen en om infectie te voorkomen, en iemand zal u naar huis moeten brengen. Uw arts zal u vertellen wanneer uw zicht het weer toelaat om zelf te rijden.

Clearer today

Een scherper leven

Geniet van een scherpe wereld. Van het kijken naar de spelende kinderen in de tuin tot de tweede of derde keer dat u uw lievelingsboek leest; ontdek hoe het is om uw zicht terug te spoelen en weer een geweldig gezichtsvermogen te hebben, zonder bril of contactlenzen.

Wat zijn de risico’s?

Zoals met alle medische ingrepen is het belangrijk dat u bekend bent met de mogelijke risico’s en complicaties. Praat met uw arts om meer te weten te komen over de risico's van de presbyopie ICL-lens en een eventuele refractieve ingreep.

Praat met een arts over de presbyopie ICL-lens

Belangrijke veiligheidsinformatie over de Presbyopie ICL

Voordat u een Presb-ICL-operatie overweegt, moet u een volledig oogonderzoek ondergaan en met uw oogarts praten over de Presb-ICL-ingreep, in het bijzonder over de mogelijke voordelen, risico’s en complicaties. U dient de tijd die nodig is om te herstellen na de operatie te bespreken. De Presb-ICL is ontworpen voor de correctie/vermindering van tot -20 dioptrieën (D) of bijziendheid met of zonder presbyopie voor patiënten van 21 tot 60 jaar; en voor patiënten van 21 jaar of ouder die zijn behandeld met een intraoculaire lens. Implantatie van de Presb-ICL is een chirurgische ingreep en gaat als dusdanig gepaard met mogelijk ernstige risico’s. Wat volgt, zijn mogelijke complicaties/bijwerkingen: aanvullende operaties, cataractvorming, voorbijgaand of aanhoudend verlies van het best gecorrigeerde zicht, verhoogde druk in het oog, verlies van cellen op het binnenste oppervlak van het hoornvlies, irritatie van het bindvlies, zwelling van het hoornvlies, endoftalmitis (ontsteking van het volledige oog), aanzienlijke verblinding en/of halo’s rond lichten, hypheem (bloed in het oog), hypopyon (pus in het oog), ooginfectie, Presb-ICL-dislocatie, macula-oedeem, nietreactieve pupil, pupilblokglaucoom, ernstige oogontsteking, iritis, uveïtis, glasvochtverlies en hoornvliestransplantatie.

Nee. De Presbyopie ICL wordt achter de iris (het gekleurde deel van het oog) geplaatst, waar het voor zowel uzelf als anderen onzichtbaar blijft. Enkel uw oogarts zal u kunnen vertellen of er verbetering in uw gezichtsvermogen heeft plaatsgevonden.

De Presbyopie ICL is gewoonlijk niet merkbaar nadat deze is geïmplanteerd. Het hecht zich niet aan een van de structuren in het oog en eenmaal op zijn plaats verschuift deze simpelweg niet meer.

De Presbyopie ICL is bedoeld om te blijven zitten zonder onderhoud. De lens kan, indien nodig, later door uw oogarts verwijderd worden. Indien uw arts de lens verwijdert, zult u het voordeel van de correctie van uw gezichtsvermogen verliezen.

Belangrijke veiligheidsinformatie over de Presbyopie ICL

Voordat u een Presb-ICL-operatie overweegt, moet u een volledig oogonderzoek ondergaan en met uw oogarts praten over de Presb-ICL-ingreep, in het bijzonder over de mogelijke voordelen, risico’s en complicaties. U dient de tijd die nodig is om te herstellen na de operatie te bespreken. De Presb-ICL is ontworpen voor de correctie/vermindering van tot -20 dioptrieën (D) of bijziendheid met of zonder presbyopie voor patiënten van 21 tot 60 jaar; en voor patiënten van 21 jaar of ouder die zijn behandeld met een intraoculaire lens. Implantatie van de Presb-ICL is een chirurgische ingreep en gaat als dusdanig gepaard met mogelijk ernstige risico’s. Wat volgt, zijn mogelijke complicaties/bijwerkingen: aanvullende operaties, cataractvorming, voorbijgaand of aanhoudend verlies van het best gecorrigeerde zicht, verhoogde druk in het oog, verlies van cellen op het binnenste oppervlak van het hoornvlies, irritatie van het bindvlies, zwelling van het hoornvlies, endoftalmitis (ontsteking van het volledige oog), aanzienlijke verblinding en/of halo’s rond lichten, hypheem (bloed in het oog), hypopyon (pus in het oog), ooginfectie, Presb-ICL-dislocatie, macula-oedeem, nietreactieve pupil, pupilblokglaucoom, ernstige oogontsteking, iritis, uveïtis, glasvochtverlies en hoornvliestransplantatie.