Inzicht in phake IOL's

Image Understanding Phakic IO Ls

Wat is een phake IOL?

Phake IOL's, ook wel bekend als phake intra-oculaire lenzen of phake lenzen, zijn lenzen die in het oog geïmplanteerd worden om veelvoorkomende refractieafwijkingen te corrigeren, zoals bijziendheid, verziendheid en astigmatisme. Wanneer u een phake IOL-ingreep ondergaat, is dat met het doel om het vermogen van het oog om zich op voorwerpen te concentreren te ondersteunen en om de afhankelijkheid van de patiënt van een bril of contactlenzen te verminderen of te elimineren.

Deze IOL's worden 'phake' genoemd omdat ze de (natuurlijke) kristallens van het oog niet hoeven te verwijderen. Hierdoor kunnen phake IOL's indien nodig verwijderd worden, hoewel het de bedoeling is dat ze permanent in het oog blijven. Als u de lenzen verwijdert, verliest u het voordeel van de zichtcorrectie die u met de phake IOL bereikt heeft.

Phake lenzen zijn ontworpen om gevallen van bijziendheid - en nu presbyopie met de presbyopie ICL-lens - te corrigeren, en zijn een innovatief alternatief voor LASIK- en PRK-procedures.

Voor wie zijn phake IOL's?

Traditioneel zijn phake IOL's voor patiënten die last hebben van bijziendheid, een afwijking waarbij verre objecten wazig lijken. De Visian ICL van STAAR Surgical is een phake IOL die bijziendheid behandelt. Sinds juni 2020 hebben artsen meer dan een miljoen ICL's geïmplanteerd, ze zijn beschikbaar in meer dan 75 landen en hebben een patiënttevredenheidspercentage van 99,4%. Meestal zijn phake IOL's die ontwikkeld zijn voor de behandeling van bijziendheid -zoals Visian ICL- bedoeld voor mensen tussen de 21 en 45 jaar. Dit komt omdat bijziendheid de meest voorkomende oogafwijking is bij mensen onder de 40.

Onze presbyopie ICL-lens is een phake IOL die specifiek ontwikkeld is voor de behandeling van presbyopie, een veelvoorkomende leeftijd gerelateerde aandoening waarbij het scherpstelvermogen afneemt en voorwerpen van dichtbij wazig zijn. Meestal kiezen mensen tussen de 45 en 60 ervoor om zich voor presbyopie te laten behandelen, omdat het een aandoening is die in de loop van de tijd verergert en meestal in de tweede helft van het leven merkbaar wordt.

Nee. De Presbyopie ICL wordt achter de iris (het gekleurde deel van het oog) geplaatst, waar het voor zowel uzelf als anderen onzichtbaar blijft. Enkel uw oogarts zal u kunnen vertellen of er verbetering in uw gezichtsvermogen heeft plaatsgevonden.

Hoe werken phake IOL's?

Er zijn twee soorten phake IOL's. Het ene type wordt geïmplanteerd achter de iris van het oog, en het andere type wordt geïmplanteerd tussen het hoornvlies en de iris. De (natuurlijke) kristallens blijft in het oog, samen met de phake IOL, ongeacht welk soort phake IOL-ingreep uitgevoerd wordt.

Phake IOL's helpen het vermogen van het oog om scherp te stellen te corrigeren door het licht goed op het netvlies te laten focussen. Ze werken op dezelfde manier als typische contactlenzen, behalve dan dat phake IOL's binnenin het oog werken, niet op het oog. Beide soorten bieden u de mogelijkheid om uw phake IOL om welke reden dan ook te laten verwijderen.

Phake IOL's versus LASIK

Als het gaat om de keuze tussen een phake IOL-procedure en LASIK, komt het allemaal neer op wat u en uw arts het meest geschikt voor u vinden. Er zijn echter enkele factoren die u mogelijk een betere kandidaat maken voor een phake IOL-procedure, zoals de presbyopie ICL-lens, dan LASIK. Deze factoren zijn onder meer:

  • Een dun of onregelmatig gevormd hoornvlies
  • Een oogaandoening zoals met name droge ogen of keratoconus
  • Een matige tot ernstige vorm van bijziendheid, verziendheid of astigmatisme

Bovendien, en in tegenstelling tot LASIK, verandert het implanteren van een phake IOL de vorm van uw hoornvlies niet en wordt er geen hoornvliesweefsel verwijderd, hetgeen betekent dat u de integriteit en gemoedsrust van uw natuurlijke oog behoudt. U kunt uw phake IOL indien nodig of gewenst altijd verwijderen.

Belangrijke veiligheidsinformatie over de Presbyopie ICL

Voordat u een Presb-ICL-operatie overweegt, moet u een volledig oogonderzoek ondergaan en met uw oogarts praten over de Presb-ICL-ingreep, in het bijzonder over de mogelijke voordelen, risico’s en complicaties. U dient de tijd die nodig is om te herstellen na de operatie te bespreken. De Presb-ICL is ontworpen voor de correctie/vermindering van tot -20 dioptrieën (D) of bijziendheid met of zonder presbyopie voor patiënten van 21 tot 60 jaar; en voor patiënten van 21 jaar of ouder die zijn behandeld met een intraoculaire lens. Implantatie van de Presb-ICL is een chirurgische ingreep en gaat als dusdanig gepaard met mogelijk ernstige risico’s. Wat volgt, zijn mogelijke complicaties/bijwerkingen: aanvullende operaties, cataractvorming, voorbijgaand of aanhoudend verlies van het best gecorrigeerde zicht, verhoogde druk in het oog, verlies van cellen op het binnenste oppervlak van het hoornvlies, irritatie van het bindvlies, zwelling van het hoornvlies, endoftalmitis (ontsteking van het volledige oog), aanzienlijke verblinding en/of halo’s rond lichten, hypheem (bloed in het oog), hypopyon (pus in het oog), ooginfectie, Presb-ICL-dislocatie, macula-oedeem, nietreactieve pupil, pupilblokglaucoom, ernstige oogontsteking, iritis, uveïtis, glasvochtverlies en hoornvliestransplantatie.